Oefenboekje
Inloggen | Registreren


dbp villangues

Butersdijk 2
7434RG Lettele
Nederland
tel: 0031570 234057
info@villangues.be

L'étape suivante


Vilangues is voortdurend in ontwikkeling en steeds gebaseerd op de nieuwste inzichten in taalverwerving.
L'étape suivante is een traject waain we het spreken in Villangues inbedden in een bredere aanpak van de taalverwerving. Kern van de nieuwste inzichten is dat een geautomatiseerde kennis van woorden de belangrijkste factor voor succes is, in alle vier de vaardigheden.

dbp heeft die inzichten jarenlang besproken met talensecties in het hele land. Die docenten hebben motivatie en resultaten bij hun leerlingen zien toenemen. Nu koppelen we die aanpak aan Villangues in het oefenboekje L'étape suivante

L'étape suivante
- Woordengroepen komen bij voortduring geïntegreerd op herhaling in de
   vier vaardigheden.
- Lezen is gericht op leesvaardigheid en niet op vraagvaardigheid.
- Open schrijfopdrachtjes die woordenschat en basale grammatica
  automatiseren.
- De schrijfcarrousel, een werkvorm om correctie bij de docent weg te
  nemen en het rendement bij de leerling te verhogen.
- Aandacht voor de ontwikkeling van ‘het oor’ door gesproken versies van
  alle leesfragmenten.
- Spreekopdrachten die haalbaar en organiseerbaar zijn.
- Zes hoofdstukken met elk drie keer:
   • Een leestekst
   • Raadstrategieën oefenen
   • Luisteren
   • Schematische samenvatting maken
   • Schrijfopdracht 50 woorden n.a.v. de tekst
   • Spreekopdracht

Bij elkaar dus 18 keer elk onderdeel.
Plus: 26 extra open schrijfopdrachten.

Een beoordelingsexemplaar met een deel van de hoofdstukken kan hier bekeken worden.

Niveau
Vanaf eind 2vwo en 3vmbo en 3havo tot eind vierde klas alle afdelingen. Door de open aanpak kunt u er op elk niveau goed mee werken.

Docentenhandleiding bij L'étape suivante
De docentenhandleiding staat in de Reisgids voor de docent, we bespreken de didactische aanpak en we geven veel extra opdrachten.

Basis voor een nieuwe didactiek
L'étape suivante is bedoeld als ondersteuning van en aanvulling op Villangues, maar is ook heel goed te gebruiken zonder reis naar Taalstad. Voor secties die zoeken naar een nieuwe ontwikkeling maar die enerzijds wat steun nodig hebben en anderzijds niet meteen de vertrouwde methode willen loslaten, is het een fantastisch instrument om nieuwe wegen te verkennen. De handleiding gaat bovendien uitvoerig in op leesvaardigheid.

De Reisgids voor de docent met de docentenhandleiding bij L'étape suivante is digitaal. Zo kan de informatie altijd up-to-date zijn en kunnen we gratis lesideeën blijven aanvullen.

Scholingsmiddag
Lees hier alles over de scholingsmiddag die we op 29 september 2020 in Utrecht houden.