ERK
Inloggen | Registreren


dbp villangues

Ritzema Boskade 7
2101 GL Heemstede
Pays Bas
tel: 003123 5314459
fax: 003123 5329934
info@villangues.be

Beoordeling volgens ERK-normen

In Namen en Rochefort lopen de leerlingen door de stad en speken zij met francophones. Deels zijn die francophones ingehuurd door Villangues en dat is ook waar de leerlingen voor betalen. Deze mensen zijn door Villangues geïnstrueerd en zij zullen de leerlingen een beoordeling geven op basis van onderstaande ERK-normen.
Daarnaast spreken de leerlingen ook met winkeliers, obers en voorbijgangers. Waar die door ons vooraf in het 'complot' betrokken zijn, zullen zij leerlingen ook beoordelen maar op een eenvoudiger schaal:
- niet zo goed,
- goed en
- heel goed,
wat overeenkomt met:
- het ging wel heel moeizaam,
- het was te begrijpen,
- het klonk al aardig Frans.
De beoordelingen worden gegeven op een paspoort dat de leerlingen de hele dag meedragen. De francophones houden zelf een korte totaalindruk bij. Ook de leerling maakt na het gesprek een aantekening in zijn paspoort.
Opdracht  A1-  A1  A1+  A2  A2+  B1
Om een broodje vragen
Met veel gebaren en weinig woorden


Met een paar woorden en geduld van de toehoorder

Met een paar woorden maar snel begrijpelijk


In een korte zin die snel begrepen werd


In een volledige zin die snel begrepen werd

In een zin met volledige beleefdheidsvormen
Over Taalstad