De reisgids
De leerlingen krijgen een reisgids. De reisgids is een handzaam boekje op het formaat van een docentenagenda. Het is bedoeld voor gebruik in de klas en tijdens het bezoek aan Villangues.
De reisgids bevat de volgende onderdelen:

 • Woorden en zinnen, verdeeld in elf categorieën.
 • Een beschrijving van een aantal situaties waarin de leerling zich moet kunnen redden. Deze situaties kunnen in de klas geoefend worden, dat is de ‘Reis’ naar Taalstad.
 • Beknopte grammatica, toegespitst op het spreken.
 • Een portfolio van de situaties en de vaardigheden, om de vorderingen tijdens de reis te volgen.

 

Een beoordelingsexemplaar kan hier bekeken worden.

 

Villangues biedt u de mogelijkheid de reisgids aan te schaffen zonder Taalstad. De minimumafname is dan 30 stuks. De leerlingen krijgen dan ook toegang tot de website. De kosten zijn € 12,95 per boekje.

Reisgids couverture

De website
Voor uw reis naar Villangues ontvangt u en ’toegangsbewijs’ tot het inhoudelijke deel van de website. Daar hebben leerlingen toegang toe met de volgende mogelijkheden :

 • woordenlijsten van de gegeven zinnen en woorden in de Reisgids en ook extra woorden en zinnen;
 • de mogelijkheid om naar alle woorden en zinnen in het Frans te luisteren;
 • de gedetailleerde beschrijving van alle situaties;
 • videovoorbeelden van basis situaties en de volledige transcriptie daarvan; naar keuze ook een “gatentekst” om de luistervaardigheid te oefenen;
 • bijvoorbeelden en oefeningen voor bovenbouw situaties, met extra links.

L’étape suivante
L’étape suivante is een optioneel oefenboek dat het leren van Frans versterkt. Het is ontworpen als “volgende stap” op de Villangues-animatie  en biedt een bredere aanpak. Dit hulpmiddel is het resultaat van jarenlange discussies met talensecties in het hele land. Het is met name geschikt voor de onderbouw (vanaf eind 2vwo en 3vmbo en 3havo tot eind vierde klas alle afdelingen). Door de open aanpak kunt u er op elk niveau goed mee werken. U kunt L’étape suivante gebruiken als voorbereiding en/of als vervolg van de animatie.
Om je te helpen L’étape suivante in de klas te gebruiken is er een docenthandleiding opgenomen in de docentgids (cfr. infra). We bespreken de didactische aanpak en we geven extra opdrachten.

De belangrijkste principes van L’étape suivante:

 • Woordengroepen komen bij voortduring geïntegreerd op herhaling in de vier vaardigheden.
 • Lezen gaat over leesvaardigheid en niet over vraagvaardigheid.
 • Open schrijfopdrachtjes automatiseren woordenschat en basale grammatica.
 • Een “schrijfcarrousel” om correctie bij de docent te verwijderen en het rendement bij de leerling te verhogen.
 • Aandacht voor de ontwikkeling van ‘het oor’ door gesproken versies van alle leesfragmenten.
 • Spreekopdrachten die haalbaar en organiseerbaar zijn.

 

L’étape suivante bevat zes hoofdstukken met elk drie keer:

 • een leestekst
 • raadstrategieën oefenen
 • een audioversie van de tekst
 • een schematische samenvattingoefening
 • schrijfopdracht 50 woorden n.a.v. de tekst
 • een spreekopdracht
 • grammaticale herinneringen gekoppeld aan de tekst

Bij elkaar dus 18 keer elk onderdeel. Plus 22 extra open schrijfopdrachten.

Een beoordelingsexemplaar met een deel van de hoofdstukken kan hier bekeken worden.

Basis voor een nieuwe didactiek
L’étape suivante is bedoeld als ondersteuning van en aanvulling op Villangues, maar is ook heel goed te gebruiken zonder reis naar Taalstad. Voor secties die zoeken naar een nieuwe ontwikkeling maar die enerzijds wat steun nodig hebben en anderzijds niet meteen de vertrouwde methode willen loslaten, is het een fantastisch instrument om nieuwe wegen te verkennen.

Docentenhandleiding
Villangues biedt voor iedere docent een handleiding aan waarin precies staat aangegeven hoe de leerlingen voorbereid kunnen worden op een bezoek aan de Taalstad. Elke opdracht wordt duidelijk ingeleid en daarnaast worden er tips aangereikt hoe docenten de opdrachten aan kunnen pakken en welke werkvormen zij hiervoor kunnen gebruiken.

De reisgids voor de docent is digitaal en bevat:

 • administratieve checklist et gedetailleerde tarieven;
 • gedétailleerde beschrijving van elke opdracht;
 • didactische voorbereiding;
 • advies over het gebriuk van de reisgids, de website en L’étape suivante;
 • voorstel voor een beoordeling;
 • effectieve werkvormen.