De leerlingen zijn onderverdeeld in groepen van 3 of 4, zodat elke leerling een echte kans heeft om zichzelf te uiten. De groep maakt een rondje in de carrousel. Elk gesprek duurt 15 minuten per groepje, in de bovenbouw soms 30 minuten. Met het wandelen van situatie naar situatie inbegrepen duurt de carrousel ongeveer drie en een half uur.

Onderbouw
Daarin zitten de volgende situaties: een ontmoeting in een café, een interview afnemen, een ontmoeting op het station met een reiziger en informatie opvragen bij het « office de tourisme ».

Daarnaast moet de leerling: iets kopen bij een boulangerie, iets te drinken kopen in het café en eventueel een ansichtkaart kopen en uitzoeken waar hij een postzegel kan kopen.

Ten slotte bieden we leerlingen een “Mission impossible” aan! Ze krijgen opdrachten die wel uitvoerbaar zijn maar de nodige ’taallef’ vragen.

Bovenbouw
Voor meer gevorderde leerlingen kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden in plaats van één van de andere gesprekken met een francophone. 

Met Villangues besteden we aandacht aan het lezen. Daarom zit ook de krant in het programma. Veel examenonderwerpen gaan over gebeurtenissen die in de belangstelling staan. Met het lezen van de krant en er daarna over te spreken, kun je je daar goed op voorbereiden. De leerlingen hebben dertig minuten om een artikel van die dag te lezen en daarna spreekt de groep vijftien minuten over de artikelen met een francophone. Dit is mogelijk met verschillende moeilijkheidsgraden.

De ouderen kunnen ook een talkshow maken met een francophone over een vooraf voorbereid onderwerp, gedurende dertig  minuten per groep. Uit recent wetenschappelijk onderzoek weten we dat je beter leert lezen als je de inhoud van een tekst ergens voor nodig hebt. De talkshow verwacht dat de leerling vooraf een onderwerp zelfstandig bestudeert. Daarvan maakt hij schematische samenvattingen. Daarna schrijft hij zelf een essay. In Villangues zal de talkshowhost de leerling bevragen op zijn onderwerp. U kunt voor de voorbereiding in de klas eerst klassikaal een aantal onderwerpen onderzoeken. Daarbij kunt u dan ook op de spelling gaan letten en zo naast lezen, luisteren en spreken ook aandacht te besteden aan schrijven.

Vanaf het 4e jaar kan de ontmoeting in een café verlengd worden tot dertig minuten.

Keuze voor een ander programma
De hierboven beschreven basisactiviteiten kunnen worden vervangen door andere, zoals een beschrijving van een foto of een discussie over de visie van de leerling op de ideale school. In beperkte mate is het mogelijk om uw eigen situaties te organiseren, bijvoorbeeld een gesprek voeren over een vooraf gelezen boek. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw ideeën te bespreken.

Naast de carrousel van situaties die meestal meteen na aankomst plaatsvindt, kunt u naar keuze en naar niveau van de leerlingen het verdere programma samenstellen. Voorbeelden zijn: een bezoek aan de cinéma, een bezoek aan de imposante Citadel, een kayaktocht op de Lesse , winkelen… Al deze activiteiten en meer kan Villangues voor u organiseren. Neem contact met ons op.